Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 16:28

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu của gói thầu “Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1” thuộc Dự án “Cảng hàng không quốc tế Long Thành”

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu của gói thầu “Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1” thuộc Dự án “Cảng hàng không quốc tế Long Thành”, cụ thể như sau:

 

 

Trân trọng thông báo.