Chủ nhật, 18 Tháng 5 2014 12:47

Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

 Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 13/5, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Tham dự lớp học gồm toàn thể đảng viên của đảng bộ bộ phận Công ty TNHH MTV phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), các chi bộ khối cơ quan Tổng công ty, chi bộ công ty cổ phần thuộc Tổng công ty.

Báo cáo viên, tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu những nội dung chính của chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với nhiệm vụ của người đảng viên. Để cụ thể hóa việc “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” vào trong thực tế công tác, cần gắn nội dung trên vào việc làm cụ thể của mình. Các đảng viên cần đăng ký kế hoạch nội dung cụ thể từng tháng với chi bộ. Cần suy nghĩ xem, mình chọn việc gì để thể hiện rõ việc nêu cao tinh thần trách nhiệm; suy nghĩ xem mình làm việc gì để vì tập thể, vì mọi người, chứ đừng vì cá nhân. Hãy lấy việc mình làm minh chứng cho lời nói. Cấp ủy kiểm tra, từng việc một, có kết quả mới làm sang nội dung khác. Cần đặc biệt coi trọng đạo đức, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình. Phê bình nhưng không xúc phạm người bị phê bình. Thực hiện việc nêu gương, đảng viên phải nêu gương, đi trước, làm trước, chăm lo cho dân. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên không chỉ trong đảng mà  ra cả quần chúng, lôi cuốn quần chúng học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Ai làm được việc tốt, đều phải biểu dương, bất kể người đó là ai.