Thứ tư, 29 Tháng 1 2014 18:57

Chủ tịch UBNDTP Hải Phòng kiểm tra Tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi

 

Ngày 16.1.2014 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các sở ban ngành của Thành phố thực hiện kiểm tra tiến độ thi công thực hiện dự án khu bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi kết quả như sau :

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 15/02/2013. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng là Chủ đầu tư.

Quy mô dự án gồm: Xây dựng đường cất hạ cánh mới dài 3.050m, rộng 45m và dải bảo hiểm hai bên rộng 50m; Xây dựng các đường lăn; Xây dựng mới sân đỗ máy bay đảm bảo 08 vị trí đỗ cho máy bay A321/giờ cao điểm; Xây dựng các hệ thống: thoát nước, đèn hiệu hàng không, quan trắc khí tượng và đài dẫn đường DVOR/DME...

Sau 10 tháng kể từ ngày khởi công dự án 19/3/2013, các công việc được triển khai đồng thời gồm: GPMB, lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế dự toán các các hạng mục công trình, lựa chọn nhà thầu và thi công các gói thầu .

- Trong thời gian qua, các Nhà thầu đã huy động trên 80 máy đào, máy ủi, máy lu, máy san, ô tô vận tải để thi công và hoàn thành trên 1 triệu m3 đào nền, đắp cát. Huy động 33 máy khoan với 50 cần khoan để thi công cọc đất gia cố xi măng, sau 3 tháng đạt hơn 115.000m cọc. Việc thi công sân đỗ đang thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên trước 2 vị trí đỗ mới để phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng, nghiệm thu cấp phép đưa vào sử dụng trong tháng 4/2014 .

- Nhà thầu triển khai thi công tuân thủ biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và vệ sinh môi trường được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận và an toàn tuyệt đối trong quá trình vừa khai thác vừa thi công .

Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng kiểm tra tiến độ Dự án khu bay Cảng HKQT Cát Bi

- Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng của các đơn vị quản lý và nhà thầu, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các ngành các cấp, đơn vị thi công tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cao nhất để đảm bảo đúng tiến độ theo dự án phê duyệt .