Thứ hai, 05 Tháng 1 2015 10:29

Cảng hàng không Chu Lai: Tổ chức huấn luyện đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV

 

Những năm qua, Cảng hàng không Chu Lai rất chú trọng đến công tác đào tạo huấn luyện định kỳ cho CBCNV nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ nhân viên hàng không theo quy định cũng như phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

 

Vừa qua, Cảng hàng không Chu Lai đã tổ chức các lớp huấn luyện đào tạo tại chỗ cho các CBCNV về An toàn sân đỗ, Hàng hóa nguy hiểm và An toàn lao động.

 

Cảng hàng không Chu Lai đã mời giảng viên của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đến tổ chức các khóa học về An toàn sân đỗ (từ ngày 11 đến ngày 14/12/2014) và khoá học về Hàng hóa nguy hiểm (từ ngày 18 đến ngày 25/12/2014). Các khoá học này được tổ chức theo định kỳ hai năm một lần.

 


Khoá học về An toàn sân đỗ.

 

Khóa học về An toàn sân đỗ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14/12/2014 cho tất cả CBCNV tại đơn vị nhằm phổ biến thực hiện các quy định khi làm việc tại sân đỗ, các yêu cầu về con người, trang thiết bị cũng như nhận dạng các mối nguy và phòng ngừa trong quá trình làm việc.

 

Khóa học về Hàng hóa nguy hiểm tổ chức từ ngày 18 đến ngày 25/12/2014 đã phổ biến các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cách nhận dạng và bảo đảm an toàn, xử lý khi gặp sự cố với hàng hóa nguy hiểm cho các bộ phận: Vận hành trang thiết bị mặt đất, an ninh soi chiếu, cân bằng tải, hướng dẫn chất xếp, nhân viên phục vụ hành khách và nhân viên vệ sinh tàu bay. 

 

|

Khóa học về Hàng hóa nguy hiểm.

 

Khóa học về An toàn lao động do giảng viên Trần Minh Hùng – Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phụ trách giảng dạy từ ngày 26 đến ngày 28/12/2014. Khóa học đã trang bị cho CBCNV những kiến thức cơ bản về an toàn lao động; các quy định của pháp luật về an toàn lao động; chế độ, quyền lợi của người lao động; nội quy an toàn lao động của doanh nghiệp; các yếu tố nguy hiểm và có hại có thể gây mất an toàn và bệnh nghề nghiệp; cách phòng ngừa và hướng dẫn trang bị bảo hộ lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân...

 

Với sự nhiệt tình và tinh thần học tập nghiêm túc, các CBCNV được huấn luyện đã thực hiện đúng các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Kết thúc các đợt huấn luyện, hầu hết các CBCNV đã đạt yêu cầu về nâng cao kiến thức đảm bảo chuyên môn khi thực hiện nhiệm vụ phục vụ hoạt động bay và an toàn lao động.