DANH MỤC VẬT PHẨM NGUY HIỂM CẤM MANG TRONG HÀNH LÝ KÝ GỬI TRÊN TÀU BAY

 DANH MỤC VẬT PHẨM NGUY HIỂM CẤM MANG
TRONG HÀNH LÝ KÝ GỬI TRÊN TÀU BAY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/2016/QĐ-CHK ngày 27/4/2016
của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)  

1. Đạn, trừ trường hợp được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển như hành lý ký gửi theo các điều kiện cụ thể quy định tại Phần 8, Chương 1, Mục 1.1.2 Hướng dẫn kỹ thuật của ICAO về vận chuyển hàng nguy hiểm (Doc 9284).

2. Các loại kíp nổ, dây cháy chậm.

3. Mìn, lựu đạn, thiết bị nổ quân dụng khác.

4. Các loại pháo như pháo nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu… và thuốc pháo.

5. Đạn khói, quả tạo khói. 

6. Các loại thuốc nổ, thuốc súng.
 
7. Xăng, dầu, bình chứa nhiên liệu nạp cho bật lửa, diêm quẹt đâu cũng cháy, thiết bị có chứa ôxy lỏng.
 
8. Đồ uống có nồng độ cồn trên 70%.