Ban biên tập website xin giới thiệu thông tin tài chính năm 2014 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của ACV tại công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam (SATSCo)

Thực hiện “Quy chế công khai thông tin tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty”, Ban biên tập website Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xin giới thiệu “Báo cáo tài chính Quý II năm 2014” tại thời điểm ngày 30/6/2014 của Tổng công ty.

Ngày 18/9/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Ngày 18/9/2014, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Trang 10 trong 11 trang