Description: C:\Users\CHITIEN\Desktop\New folder (2)\DSC00041.jpgTổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tổ chức thành công 2 hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu ACV tổ chức tại Hà Nội (vào ngày 19/11) và TP.Hồ Chí Minh (vào ngày 23/11).

Sáng nay, ngày 10/12/2015, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Airports Corporation of Vietnam - ACV) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Ban biên tập website xin giới thiệu Thông tin tài chính Quý II/2015 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tính đến ngày 30/6/2015.

Thực hiện Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; Văn bản số 1849/BGTVT-QLDN ngày 10/02/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh và Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc thoái vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Công ty cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh;

Trang 9 trong 11 trang