Thứ tư, 11 Tháng 11 2015 10:31

Báo cáo tài chính Quý II năm 2015 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam