Thứ hai, 16 Tháng 11 2015 09:49

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Tiếng Anh)