Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  thông báo đến Quý cổ đông về thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, mã chứng khoán ACV, vào giao dịch trên thị trường UPCoM. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày Thứ hai, 21/11/2016. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25.000đồng/cổ phiếu.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán SGN).

Ngày 01/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV).

 Ngày 26/10/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 2393/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán SGN) về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Tổng công ty Cảng hàng không việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông: Ngày 17/10/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 120/2016/GCNCP-VSD.

Đề nghị Quý cổ đông tải file tại đây:

Đề nghị Quý cổ đông tải file tại đây: 

 

 

Trang 5 trong 6 trang