Ngày 21/4/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có công văn số 1533/TCTCHKVN-TCKT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ngày 24/4/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 1550/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP năm 2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Trân trọng thông báo.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Huỳnh Thị Diệu - Trưởng Ban Kiểm soát.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  thông báo đến Quý cổ đông về thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Ngày 15/02/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 511/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP bổ nhiệm ông Vũ Thế Phiệt - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về

Ngày 13/2/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Thế Phiệt – Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ngày 08/02/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 411/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link đây để tải về.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Trân trọng thông báo.

Ngày 06/02/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 388/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn cổ phiếu SAS.

Ngày 05/01/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 59/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Ngày 05/01/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 58/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Trang 4 trong 6 trang