Ngày 15/02/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 511/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP bổ nhiệm ông Vũ Thế Phiệt - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về

Ngày 13/2/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Thế Phiệt – Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ngày 08/02/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 411/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link đây để tải về.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Trân trọng thông báo.

Ngày 06/02/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 388/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn cổ phiếu SAS.

Ngày 05/01/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 59/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Ngày 05/01/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 58/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông:

  • Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Vũ Tuấn San, Kế toán trưởng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 01/01/2017
  • Quyết định giao nhiệm vụ ông Bùi Á Đông, Phó Trưởng Ban Tài chính – Kế toán, phụ trách Ban Tài chính – Kế toán thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 01/01/2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về

Ngày 30/11/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 2829/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  thông báo đến Quý cổ đông về thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Trang 3 trong 5 trang