Thứ tư, 12 Tháng 7 2017 16:21

Thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do của một số cổ đông của ACV

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do của một số cổ đông của ACV (danh sách đính kèm).

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.