Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 16:36

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 của Tổng công Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Ngày 31/10/2017, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có văn bản số 4762/TCTCHKVN-TCKT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/11/2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016

Trân trọng thông báo.