Thứ tư, 05 Tháng 7 2017 13:46

Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Thắng nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017

Ngày 05/7/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có Văn bản số 2818/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Thắng nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.