Thứ hai, 30 Tháng 10 2017 16:42

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

Tổng công Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

Trân trọng thông báo.