Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 15:26

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (12/01/2018)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng: Ông Nguyễn Đình Dương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ