Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 17:03

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Ngày 11/12/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có văn bản số 5322/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin về việc đăng ký mua lại 67.400 cổ phiếu ưu đãi của CBCNV do nghỉ việc trước thời hạn để làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về

Trân trọng thông báo.