Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 16:13

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Tổng công Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.
  2. Mẫu giấy đề nghị chi trả cổ tức (đối với chứng khoán chưa lưu ký)

Trân trọng thông báo.