Ban biên tập website xin giới thiệu Thông tin tài chính Quý II/2015 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tính đến ngày 30/6/2015.

Thực hiện Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; Văn bản số 1849/BGTVT-QLDN ngày 10/02/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh và Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc thoái vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Công ty cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh;

Ban biên tập website xin giới thiệu thông tin tài chính năm 2014 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của ACV tại công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam (SATSCo)

Thực hiện “Quy chế công khai thông tin tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty”, Ban biên tập website Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xin giới thiệu “Báo cáo tài chính Quý II năm 2014” tại thời điểm ngày 30/6/2014 của Tổng công ty.

Ngày 18/9/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Ngày 18/9/2014, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Trang 3 trong 4 trang