Thứ hai, 31 Tháng 7 2017 17:56

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Trân trọng thông báo.