Thứ ba, 30 Tháng 8 2016 11:00

Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (sửa đổi, bổ sung ngày 26/8/2016)

Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức ngày 26 tháng 8 năm 2016.

Quý cổ đông vui lòng tải file tại đây: