Thứ tư, 18 Tháng 4 2018 16:42

Báo cáo thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.