Thứ bảy, 29 Tháng 4 2017 17:11

Báo cáo thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2016.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Trân trọng thông báo.