Liên hệ

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở: Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(84.8) 3 8485383
(84.8) 3 8445127

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.