Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 08:42

Ban hành giá các dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông Vận tải quy định khung giá áp dụng tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tải về toàn văn Quyết định tại đây

Download the Decision here