Ngày 26/3/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) ban hành Quyết định số 1022/QD-TCTCHKVN về việc áp dụng chính sách giá mặt đất cơ bản tại một số Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty.

Ngày 08/8/2017, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ ký ban hành Quyết định số 2345/QĐ-BGTVT ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.